Procesfinanciering in rechtszaken

Welkom op de website van Liesker Legal, Nederlands marktleider in procesfinanciering. Liesker Legal verstrekt procesfinanciering voor alle soorten rechtszaken met een claimwaarde vanaf € 150.000,–. Als vergoeding ontvangt Liesker Legal een aandeel in de opbrengst van de rechtszaak, maar uitsluitend bij succes. Zo procedeert u met procesfinanciering financieel risicoloos.

Klanten van Liesker Legal zijn bedrijven en particulieren, curatoren en claimstichtingen die op zoek zijn naar een oplossing voor het financieren van de kosten van een rechtszaak. Als Liesker Legal uw rechtszaak financiert, nemen wij daadwerkelijk alle kosten van u over: de advocaatkosten, de deurwaarderskosten, de griffierechten, de kosten van deskundigen én de eventuele proceskostenveroordeling. Met procesfinanciering vergroten wij de toegang tot de rechter en nemen wij de ongelijkheid tussen procespartijen weg.

Aanvragen voor procesfinanciering kunnen bij Liesker Legal worden ingediend in iedere stand van uw rechtszaak: bij aanvang, halverwege of pas in appel. U kunt rechtstreeks of via uw advocaat een aanvraag bij ons indienen. Uw aanvraag voor procesfinanciering wordt beoordeeld door het juridische deskundige team van Liesker Legal, indien nodig aangevuld met specialisten uit andere disciplines. Een aanvraag voor procesfinanciering bij Liesker Legal is kosteloos. Bij acceptatie kan uw eigen advocaat de rechtszaak voor u voeren, zonder dat u of hij zich nog zorgen hoeven te maken over onbetaalde facturen: Liesker Legal verstrekt de financiële slagkracht.